Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων pdf,doc,docx,odt.
Μέγιστο μέγεθος 25MB