Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕ είναι μια εταιρεία με έδρα στην Θεσσαλονίκη και αντικείμενο υπηρεσιών logistics, εθνικών μεταφορών και διανομών φορτίων πελατών της, σε όλη την Ελλάδα.

Όλοι μαζί η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας, έχουμε την συναίσθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας, ηθικής της επιχείρησης μας, η οποία και εκφράζει την κουλτούρα και τη δέσμευση της Διοίκησης και των συνεργατών μας, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σεβόμαστε πλήρως τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Σεβόμαστε πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας και παρέχουμε στους εργαζόμενους της εταιρείας μας ένα περιβάλλον που το διέπουν όλες οι παραπάνω αρχές.

Έτσι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος και προάγουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Θεσσαλονίκη – Νοέμβριος 2018
Ο Διαχειριστής της εταιρείας