ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Posted by admin

Η TransCombi Express Salonica Ltd συμμετέχει στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 2 θέσεις με αμοιβή στα τμήματα Logistics και Οικονομικής Διεύθυνσης. Παρακαλούμε οι φοιτητές των ιδρυμάτων να μας αποστείλουν τα βιογραφικά τους.

Leave a Reply